RODINNÉ KONSTELACE S PEŤOU

Neděle 20. října a 10. listopadu 2019 16:30 - 18:30 hodin

Provází Mgr. Peťa Dušková v InSpirále Plzeň

Pojďme si užít nedělní atmosféru důvěry a naslouchání, kdy pomocí techniky rodinných konstelací společně odkryjeme skutečné příčiny našich problémů, jejichž řešení hledáme.

Konstelace

- pracují zážitkovou metodou s jakoukoli skupinou

- odhalují naše nitro, setkáváme se se sebou samými, jací skutečně jsme

- může se jednat o otázky rodinných a partnerských vztahů, finanční prosperity, kariéry, duchovního rozvoje...

 

Prosím o přihlášení se předem formou sms na tel.čísle 777855890. Cena semináře je 250,- Kč.