LEKCE KUNDALINÍ JÓGY

SESTAVA PRO ZDRAVÝ TRÁVICÍ SYSTÉM A MEDITACE TRIPLE MANTRA

Nabízím další sestavu a meditaci na pokračování v domácím praktikování. Nejlépe to funguje ve stejném pořadí jako na lekci. Začínáme oběma úvodními mantrami Ong Namo Guru Dev Namo 3x a pak Add Gure Name, Gugad Gure Name, Sad Gure Name, Siri Guru Deve Name 3x. Pokračujeme sestavou na Zdravý trávicí systém, následuje relaxace a meditace Triple mantra. Zakončíme mantrou Sat Nam. Ráda si přečtu, jak vás to baví. Sabina

SESTAVA PRO ZDRAVÝ TRÁVICÍ SYSTÉM

Komentář:

Pro dobré zdraví se doporučuje cvičit tuto sestavu 30 minut denně. Pohyby střev obvykle signalizují blížící se onemocnění a tato sestava nám pomůže střeva ozdravit.

  1. Větrný mlýn, 1. varianta

Stoj, rozkročíme na větší šíři, než je šíře ramen. Upažíme, ruce rovnoběžně s podložkou, dlaně dolů. Hlava stále ve střední pozici, bez otáčení. Mírná rotace trupu vlevo, předklon k levé noze, prsty pravé ruky se dotknou levého nártu, levá ruka směřuje ke stropu. Pokračujeme v pohybu stále na jednu stranu po dobu 1 minuty. 1 série by měla trvat 10 vteřin. Pak pokračujeme na opačnou stranu ještě 1 minutu.

  1. Větrný mlýn, 2. varianta

Pokračujeme ve cviku 1, jen střídáme strany, výdrž v předklonu u jednoho nártu je 5 vteřin.

Cvičíme 3 minuty.

  1. Větrný mlýn, 3. varianta

Pokračujeme ve cviku 2, v předklonu prodloužíme výdrž na 25 vteřin.

Cvičíme 2 minuty.

  1. Větrný mlýn, 4. varianta

Pokračujeme ve cviku 3, výdrž v předklonu je 2 minuty na každé straně.

  1. Relaxace

2 – 3 minuty v leže na zádech.

  1. Úklony

Stoj, nohy na šířku pánve, upažíme, dlaně dolů. Ukloníme se vlevo s rovnou páteří, levá ruka je podél levého stehna, pravá ruka přes hlavu. Střídáme strany, úklon na 1 stranu trvá asi 6 vteřin.

Pokračujeme 1 minutu.

  1. Rotace trupu

Stoj, nohy na šířku pánve, upažíme, dlaně dolů. Nádech a rotace trupu doleva, výdech a návrat zpět na střed. Nádech a rotace doprava, výdech a zpět na střed. Jeden cyklus trvá asi 2 – 3 vteřiny.

Pokračujeme 1 minutu.

  1. Relaxace

10 minut

 

MEDITACE TRIPLE MANTRA

Komentář:

Triple Mantra odstraňuje všechny typy duševních, psychických a fyzických překážek. Trojitá mantra přeprogramuje naši mysl tak, abychom mohli operovat z neutrální mysli, abychom se mohli dostat z duality do jednoty univerza.
Uvolňuje protichůdné vibrace, myšlenky, slova a činy. Posiluje magnetické pole a udržuje negativitu daleko. Tato mantra nás otevírá, abychom byli vedeni vírou místo strachem. Pokud jsme vedeni strachem, blokujeme se.
Pokud jsme vedeni vírou, otevíráme se tvoření. Naše jógová babička Guru Rattana meditovala s Triple mantrou rok a pak začala psát knihy. Hi hi...:-)

3 části mantry:

1. část matry nás obklopuje silným světlem ochrany. Můžeme se uvolnit a nechat vše plynout. 2. a 3. část jsou formy stejné mantry. Společně nabízejí rovnováhu mezi pasivním "bhí" a aktivním "bhé".

Druhá část odstraní překážky z naší duchovní cesty. Třetí část odstraní všechny typy překážek z našeho každodenního života. Ve slově "sač" dáváme důraz na vyslovení "č".

Mantra:

Aad Gure Name, Jugaad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Guru Deve Name

Aad Such, Jugaad Such, Hai Bhee Such, Nanak Hosee Bhee Such

Aad Such, Jugaad Such, Hai Bhai Such, Nanak Hosee Bhai Such

Výslovnost:

Ád guré namé, džugád guré namé, sát guré namé, siri guru dévé namé

Ád sač, džugád sač, hé bhí sač, nának hó sí bhí sač

Ád sač, džugád sač, hé bhé sač, nának hó sí bhé sač

Poslech či recitace:

Můžeme si na youtube najít verzi, která se nám nejvíce líbí a poslouchat ji.

Nebo si můžeme mantru v duchu recitovat tak, jak je nám ve spojení s dechem příjemné.

A co je asi nejvydatnější. Můžeme se zhluboka nadechnout a s výdechem recitovat celou mantru 1x. Pokračujeme 11 - 31 minut.