Krije = cvičební sestavy

Kundaliní jóga nabízí obrovské množství cvičebních sestav. Všechny jsou pro zdraví a spokojenost na fyzické, duševní i duchovní úrovni. Ráda bych vám tady nabídla některé sestavy na domácí vyzkoušení a třeba i dlouhodobější praktikování.

SHAKING KRIJA = TŘESACÍ SESTAVA

velmi jemně-hmotné cvičení, zbavení se skutečné příčiny podvědomé nerovnováhy

Na youtube InSpirála Plzeň najdete aktualizovanou verzi s rozšířením o cviky na ruce. https://www.youtube.com/watch?v=pvlNmc6SlKM&t=2s

Komentář:

Tato sestava přináší do našeho života dlouhodobé pozitivní změny, vyrovnáme se s minulostí. Udržujeme si zdraví na všech úrovních. Třesením lymfatického systému se očišťujeme fyzicky, vyplavují se odpadní látky z těla. Stimulujeme všechny žlázy, trávení je zdravé, posilujeme nervový systém. Celé fyzické tělo dostane jemnou masáž.  Také se odplavují nežádoucí myšlenky, emoce a propouštíme nepotřebné věci.

  1. Třesení levou nohou

Leh na zádech, ruce podél těla, levou nohu zvedneme 60° nad podložku, koleno natažené, třeseme celou nohou, zbytek těla uvolníme, aby se třásla každá buňka. 

3 minuty

  1. Třesení pravou nohou

Leh na zádech, ruce podél těla, pravou nohu zvedneme 60° nad podložku, koleno natažené, třeseme celou nohou. Třesení pravou je ještě silnější než levou.

3 minuty

  1. Třesení oběma nohama

Leh na zádech, ruce podél těla, obě nohy zvedneme 60° nad podložku, kolena natažená, třeseme oběma nohama najednou.

3 minuty

  1. Třesení oběma rukama

Zkřížený sed, rovná páteř, ramena uvolněná a rozložená do stran, ruce vzpažíme do 60°, třeseme oběma rukama najednou, lokty jsou natažené. Zavřeme oči, vnitřní pohled zaměříme na vrcholek hlavy, klidný hluboký dech.

7,5 minuty

  1. Závěr

Jednoduchý sed, ruce položíme do klína, oči zavřené, dýcháme dlouze, pomalu, zhluboka. Pokračujeme ještě 9 minut. Na závěr nádech, zadržíme dech na 1 minutu (nebo na maximálně možnou dobu). Nepřepínejte se při zadržování dechu! Vydechneme prudce, zadržíme dech na 30 vteřin (nebo na maximálně možnou dobu) a lehce vtáhneme břicho. Nádech a uvolníme se.

Pokud by nabídnuté časy byly příliš dlouhé, můžeme celou sestavu zkrátit a provádět např. s třetinovými časy. Třeseme 1 minutu levou, 1 minutu pravou a 1 minutu oběma nohama a pak 2,5 minuty v sedě rukama.